ទឹកភ្នែកក្នុងកែវ – សុគន្ធ និសា [AUDIO TEASER]

Sharing is caring!

×

ឆ្ញាញ់ណាស់មែនទេបង នៅពេលឃើញទឹកភ្នែកអូន? ឬវាប្រៀបដូចជាសូដាសម្រាប់លាយក្នុងកែវស្រាបង នៅពេលបងគិតតែពីបនភឿន?
បទ៖ ទឹកភ្នែកក្នុងកែវ
ច្រៀងដោយ៖ សុគន្ធ និសា
និពន្ធទមនុកច្រៀង៖ ច័ន្ទ មល្លិកា
និពន្ធ Melody៖ ទ្រី សក្កដា
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្រ្តី៖ ចក់
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo