មួយម៉ាត់បែកពីរម៉ាត់បែក – ហ្សូណូ [OFFICIAL MV]

Sharing is caring!

×

មនុស្សពីរនាក់ បើសិនជាដាក់ចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាហើយ គួរតែស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើន ថយម្នាក់មួយជំហានទើបគ្មានជម្លោះ គ្មានការបែកបាក់
? FULL MV : មួយម៉ាត់បែកពីរម៉ាត់បែក – ហ្សូណូ
► ទស្សនាវីដេអូ គុណភាព HD : youtu.be/x2CgNSZ_q08
បទ៖ មួយម៉ាត់បែកពីរម៉ាត់បែក
ច្រៀងដោយ៖ ZONO ហ្សូណូ​
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ អ៊ីនុ
និពន្ធបទភ្លេង៖ សាន់ សុវណ្ណឌីន
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Eco Vak Song​
ថតដោយ៖ ឃុន រស្មី
រៀបចំការផលិត៖ ឡុង ស៊ីណា
កាត់ត៖ Rotha Chhat​
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo