ឆន សុវណ្ណរាជ Solo Album [SPECIAL CLIP]

Sharing is caring!

×

តើអ្នកណាខ្លះ ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ Solo Album ពីលោក ឆន សុវណ្ណរាជ ? ឆាប់ៗនេះ គាត់នឹងមានរឿងរ៉ាវស្នេហាជាច្រើនដើម្បីចែកជូនដល់បណ្តាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នា។
សូមទស្សនាវីដេអូពិសេសនេះ តើគាត់មានអ្វីចង់ប្រាប់?
រង់ចាំស្តាប់ទាំងអស់គ្នាណា…

Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo
#ឆនសុវណ្ណរាជ #SoloAlbum2K17