ចង់ខ្លាចមនុស្សប្រុស – មាស សុខសោភា – Town VCD Vol 96【Official Full MV】

Sharing is caring!

×

បទ៖ ចង់ខ្លាចមនុស្សប្រុស
ច្រៀង៖ មាស សុខសោភា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ RED
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ម៉ានិត វីរ៉ាយុត្ត
និពន្ធបទភ្លេង៖ ភួង សុភារក្ស
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on FB: www.fb.com/OfficialTownProduction
Follow us on YT: www..com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh