បន្ទាត់ខណ្ឌ – ទេព បូព្រឹក្ស [AUDIO TEASER]

Sharing is caring!

×

ដឹងថាពិបាកនឹងជួប! ស្នេហានេះមានបន្ទាត់ខណ្ឌ បែងចែកអូន និងបងមិនឲ្យជួបគ្នា!
? AUDIO TEASER : បន្ទាត់ខណ្ឌ – ទេព បូព្រឹក្ស
► ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YOUTUBE : youtu.be/7l-J_9jO7qQ
បទ៖ បន្ទាត់ខណ្ឌ
ច្រៀងដោយ៖ ទេព បូព្រឹក្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Rith Kakada
និពន្ធបទភ្លេង៖ Rith Kakada
សម្រួលតន្ត្រី៖ មាស សុគន្ធ
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo