កុំទៅណាចោលបង – STEP​ [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Sharing is caring!

×

សន្យាគ្រាន់តែជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ងប់ចិត្តទេ! តែដល់ពេលគេចាកចេញពីយើង អ្វីៗគឺទទេ។ ហេតុអ្វីចាកចេញពីបង?
? OFFICIAL LYRIC VIDEO: កុំទៅណាចោលបង – STEP​
► ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YOUTUBE : youtu.be/bN31uSQLAxk
បទ៖ កុំទៅណាចោលបង
ច្រៀងដោយ៖ STEP
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody៖ Kho Lin
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្ត្រី៖ មាស សុគន្ធ
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo