ស្នាមញញឹមក្បត់ទឹកភ្នែក – សុគន្ធ និសា [OST TEASER]

Sharing is caring!

×

? OST TEASER : ស្នាមញញឹមក្បត់ទឹកភ្នែក – សុគន្ធ និសា
————————–
បទ៖ ស្នាមញញឹមក្បត់ទឹកភ្នែក
ច្រៀងដោយ៖ សុគន្ធ និសា
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody៖ ខាំ ភូរិ
និពន្ធបទភ្លេង៖ ខាំ ភូរិ

ភ្ចាប់ទំនាកទំនង និងទស្សនាវីដេអូ ផ្សេងទៀតនៅ៖
www.facebook.com/RHM.Production
www.youtube.com/HangMeasVideo