(មើលហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក) សុភមង្គលមិនឋិតលើលុយមួយមុខ FULL MV Version Lyrics HD ច្រៀងដោយ ទូច ស្រីលក្ខ័ណ

Sharing is caring!

×

credit Video from M
credit song from Bmedia
create MV conver by Sophorn video
sad song FULL MV COVER
Note ( we post for promote )
thank you !