ថ្ងៃឯកា – គូម៉ា – Town CD Vol 124【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

×

បទ៖ ថ្ងៃឯកា
ច្រៀង៖ គូម៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ស៊ិន ធារី
និពន្ធ Melody ៖ Hak Record
និពន្ធបទភ្លេង៖ ភា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
?Cellcard: #2727#726819# ?
?Metfone: *1772*5231335#?
?Smart: *855*851320# ?
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh