បទល្បី,អគុណដែលអូនស្រលាញ់បង – ច្រៀង៖ឆាយ វិរៈយុទ្ធ,Chhay virakyuth old song,chhay virachhen

Sharing is caring!

បទល្បី,អគុណដែលអូនស្រលាញ់បង – ច្រៀង៖ឆាយ វិរៈយុទ្ធ,Chhay virakyuth old song,chhay virachhen

បទចាស់ល្បីៗបទថ្មីពិរោះៗ មាននៅChannel : Chhay virachhen
ម្លោះហើយសូមជួយចុចSubscribe ដើម្បីទទួលបានចម្រៀងទាំងនេះស្តាប់កំសាន្ត បំបាត់អារម្មណ៍ឯកា ស្ត្រេសទាំងឡាយទាំងពួង ដែលអ្នកជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃ សូមអគុណ!

—Wellcome to Chhay_Virachhen_channel

We are upload all Khmer song and entertainment videos ? ???I hope everybody enjoy and like comment share and don’t forget subscribe my channel.
__
Cambodia singer:
Heng Pitu,khemarak SeryMun, Preab Sovath, Adda, Khem, Chhorn Sovanareach, 2017, KeoVeasna, Neay Jerm, Boty, Reth suzana, Picherith, Kmeng Khmer, Bross La, Picherith, Chesda, Nen Tum, Cambodian idol, Nico, Non Stop, Old Song, Thel Thai, New Song, Cambodia, Khmer, Mao Hachi, Pich Sophea, Tena Sweetboy, Pich Thana, Sou Sirika, G-Devith, Khmer new year song 2017, Hang meas production, Sunday Production, Town Production, Sao oudom,
Khem, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana,Chhay virakyuth