បទថ្មី,ចាក់ខ្ចៅ – Jak kchao – ច្រៀងដោយ៖យូរី,Yuri New song,khmer new song 2017

Sharing is caring!

បទថ្មី,ចាក់ខ្ចៅ – Jak kchao – ច្រៀងដោយ៖យូរី,Yuri New song,khmer new song 2017

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖យូរី
និពន្ធបទភ្លេង៖ផេន បូទី
ច្រៀងដោយ៖យូរី

បទចាស់ល្បីៗបទថ្មីពិរោះៗ មាននៅChannel : Chhay virachhen
ម្លោះហើយសូមជួយចុចSubscribe ដើម្បីទទួលបានចម្រៀងទាំងនេះស្តាប់កំសាន្ត បំបាត់អារម្មណ៍ឯកា ស្ត្រេសទាំងឡាយទាំងពួង ដែលអ្នកជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃ សូមអគុណ!

Follow me as on

-Youtube: youtube.com/chhayvirachhen

-Facebook :facebook.com/bongchhen992

Google+ : https://plus.google.com/105090063784713351543