រស្មីហង្សមាស VCD វ៉ុល 246 និង 247 ចេញលក់ថ្ងៃនេះហើយ!

Sharing is caring!

VCD ពីរវ៉ុលថ្មី ចេញលក់បន្ត ជាពិសេសស្របពេលរដូវកាលទិញថែម ទិញថែម អបអរសាទរឱកាស ព្រះរាជពិធីបុណ្យ អុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក សំពះព្រះខែ ខាងមុខ!!!
រស្មីហង្សមាស VCD 246 និង VCD 247 ចេញលក់ហើយ!!
កុំចាំអី!! ទិញទាន់កម្មវិធីលក់ពិសេស ទិញ CD, VCD 5 បន្ទះ ថែមជូន 5 បន្ទះ, ទិញ 3 បន្ទះ ថែមជូន 2 បន្ទះ និងទិញ DVD 2 បន្ទះ ថែមជូន 1បន្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី 12 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017។
facebook.com/RHM.Production
youtube.com/HangMeasVideo