ម្ដងឆ្កួតម្ដងជាឱ្យតែនឹកអូន – ខេម【Official Lyic Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ម្ដងឆ្កួតម្ដងជាឱ្យតែនឹកអូន
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ យឹម សុជាតា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ផល វឌ្ឍនៈ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727315# 📞
🎼Metfone: *1772*5231377#📞
🎼Smart: *855*851361# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh