ថាអត់ក្បត់មួយម៉ាត់ទៅ – លី អ៊ីវ៉ាធីណា Ft. សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ【Official Full Audio】

Sharing is caring!

×

បទ៖ ថាអត់ក្បត់មួយម៉ាត់ទៅ
ច្រៀង៖ លី អ៊ីវ៉ាធីណា Ft. សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Darex Wa
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tho Meet

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726792# 📞
🎼Metfone: *1772*5231308#📞
🎼Smart: *855*851293# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh