ទឹកភ្នែកមនុស្សស្មោះ – មាស សុខសោភា【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ទឹកភ្នែកមនុស្សស្មោះ
ច្រៀង៖ មាស សុខសោភា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ ម៉ានិត វីរ៉ាយុត្ត
និពន្ធបទភ្លេង៖ ចាប ចំរើនមករា

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726839# 📞
🎼Metfone: *1772*5231355#📞
🎼Smart: *855*851340# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh