ធ្វើសង្សារម្ដងទៀតបានទេ – ស៊ីរីកា – Town CD Vol 125【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ធ្វើសង្សារម្ដងទៀតបានទេ
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ Hak Record
និពន្ធបទភ្លេង៖ ផល វឌ្ឍនៈ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726830# 📞
🎼Metfone: *1772*5231346#📞
🎼Smart: *855*851331# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh