ស្រមៃកាលនៅវ័យកុមារ – គូម៉ា【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ស្រមៃកាលនៅវ័យកុមារ
ច្រៀង៖ គូម៉ា
និព​ន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង៖ មរតកដើម
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា​ ភ្លេង
សំនៀងដើម៖ ទឹង ភីរម្យ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726755# 📞
🎼Metfone: *1772*5231271#📞
🎼Smart: *855*851256# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh