បទ៖ ឈឺគ្រប់នាទី ច្រៀង ដេាយ៖ ហង្ស ឩត្តមម៉ានី (OFFICIAL FLLMV HD )

Sharing is caring!

ដឹកនាំសម្តែង​ ៖ លឹម​ គឹមទី
ថតដោយ : អឹុង គីមឌី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ REno
និពន្ធបទភ្លេងថ្មី : ផេន បូទី
ច្រៀងដោយ ៖ ហង្ស ឩត្តមម៉ានី
ចេញលក់ឆាប់នេះហេីយ
ដេីម្បីSubscribe Channel YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេ
សូមចូលទៅកាន់Linkនេះ : https://www.youtube.com/channel/UCd3Jmi0SGGG-NvcEOge6bxw