បង្គាប់១០០០០ – ពេជ្រ ថាណា – Town VCD Vol 97【Official Full MV】

Sharing is caring!

បទ៖ បង្គាប់១០០០០
ច្រៀង៖ ពេជ្រ ថាណា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ វ៉ាត លីម៉េង
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ងួន សុបិន
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726780# 📞
🎼Metfone: *1772*5231296#📞
🎼Smart: *855*851281# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh