ស៊ិន ស៊ីសាមុត, រស់ សេរីសុទ្ធា, ប៉ែន រ៉ន – ចម្រៀងគ្រប់រសជាតិនៃការថើប – Khmer Old Song Sin Sisamuth

Sharing is caring!

ស៊ិន ស៊ីសាមុត, រស់ សេរីសុទ្ធា, ប៉ែន រ៉ន – ចម្រៀងគ្រប់រសជាតិនៃការថើប – Khmer Old Song Sin Sisamuth:
០១. [00:05] ថើបមួយពាន់ដង – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត
០២. [02:42] ថ្ពាល់ក្រហម – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត
០៣. [05:55] ថ្ងៃមុនម្ដេចបងថើបអូន – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត
០៤. [09:18] សែនស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំ – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត
០៥. [13:37] គឺថ្ពាល់អូនណា – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត និង ប៉ែន រ៉ន
០៦. [17:37] ស្នាមក្រែមជាប់ថ្ពាល់ – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត និង ប៉ែន រ៉ន
០៧. [21:11] កញ្ញាថ្ពាល់ផ្អែម – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា
០៨. [23:49] ថើបចុះ – ស៊ីន ស៊ីនសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា
០៩. [26:00] ថ្ពាល់អូនសម្រាប់បង – រស់ សេរីសុទ្ធា
១០. [29:27] ថើបថ្លៃប៉ុន្មាន – អ៊ឹង ណារី
១១. [33:15] ថើប – ម៉េង កែវពេជ្ជតា
១២. [36:25] ថើបអូនមក – ហ៊ឹម ស៊ីវន
១៣. [39:32] ទុកស្នាមថើបមួយក៏មិនព្រម – ឱក សុគន្ធកញ្ញា
១៤. [42:08] ថ្ពាល់សំណល់ – សុង សេងហ៊ន
១៥. [46:09] អនុស្សាវរីយ៍ថ្ពាល់ឆ្វេង – សួស សងវាចា
១៦. [50:27] Kiss Kiss! – ឈឿន ឧត្តម និង អឿន ស្រីមុំ
១៧. [53:46] ញញឹមថ្ពាល់ខួច – សុះ ម៉ាច និង ពៅ បញ្ញាពេជ្រ
១៨. [58:55] ថើបអូនមួយខ្សឺត – សុន ស្រីពេជ្រ, ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង សុគន្ធ នីសា
១៩. [1:01:53] ថើប – សុវណ្ណរាជ & កញ្ញា
២០. [1:06:07] ថើបមិនមែនធម្មតា – ព្រាប សុវត្ថិ និង ម៉េង កែវពេជ្ជតា

ចម្រៀងផ្សេងទៀត៖
Sin Sisamuth Song Karaoke, ស៊ីន ស៊ីសាមុត – ចំប៉ាផ្សារលើ – Khmer Old Song Karaoke: https://youtu.be/KlcO8Eh12NI
Sin Sisamuth Song Karaoke about Battambang: https://youtu.be/0HK8eJdYikY
Sin Sisamuth Song Karaoke about Pailin: https://youtu.be/z_ipCHpvJNU
Sin Sisamuth & Ros Sereysothea Collection, Pen Ron – Romvong 50 Songs – Khmer Old Song 1960: https://www.youtube.com/watch?v=FIK3s2h0Wa4
Sin Sisamuth Song, ស៊ិន ស៊ីសាមុត – ទំនួញចាបមាស – Khmer Old Song 1960: https://www.youtube.com/watch?v=Re3S6Mf_3V4
Sin Sisamuth Song Collection – អក្ខរាតាមព្រះពាយ : https://youtu.be/2K67tDUACTQ

Please share, like and subscribe.
Visit more songs: https://www.youtube.com/user/TheAllKhmerSongs