ចង់បានសង្សារវិញ – លី អ៊ីវ៉ាធីណា – Town CD Vol 126【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ចង់បានសង្សារវិញ
ច្រៀង៖ លី អ៊ីវ៉ាធីណា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ Darex
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tho Meet

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#723767# 📞
🎼Metfone: *1772*5231153#📞
🎼Smart: *855*851132# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh