ចង្កេះ Goal – មាស សុខសោភា – Town CD Vol 127【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ចង្កេះ Goal
ច្រៀង៖ មាស សុខសោភា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សោម ដូរ៉េ
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tempo Tris

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#000000# 📞
🎼Metfone: *1772*0000000#📞
🎼Smart: *855*000000# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh