មិនទទួលអ្នកផ្សេងព្រោះរងចាំបង – ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា – Town CD Vol 127【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ មិនទទួលអ្នកផ្សេងព្រោះរងចាំបង
ច្រៀង៖ ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ Darex
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tho Meet

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727299# 📞
🎼Metfone: *1772*5231360#📞
🎼Smart: *855*851345# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh