គ្រូបង្រៀនស្រវឹងស្រា – ចេន សាយចៃ【Official Audio】

Sharing is caring!

និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tho Meet
ច្រៀងដោយ៖ ចេន សាយចៃ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726822# 📞
🎼Metfone: *1772*5231338#📞
🎼Smart: *855*851323# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh