ជម្រើសទី2 ច្រៀងដោយ : ឆាយ វីរះយុទ្ធ [ Sunday Cover Song ] សប្តាហ៍ទី2

Sharing is caring!

ស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ទី2 កម្មវិធីថ្មីរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេ [ Sunday Cover Song ]
សម្រាប់សប្តាហ៍នេះចូលរួម Cover ជាមួយបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំនងជើងថា “ជម្រើសទី2” របស់លោក ឆាយ វីរះយុទ្ធ តោះ!! ចូលរួមCoverទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងភ្លេងសុទ្ធនៅខាងក្រោមនេះ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ថ្ងៃអាទិត្យនេះ 😊😊
ចូលរួមលេងកំសាន្ត និងមានឪកាសឈ្នះកាដូរពិសេសពីផលិតកម្មសាន់ដេ 😍😍
☑ អ្នកឈ្នះទី1 នឹងទទួលបានផលិតផល Gimmick Collagen ញុាំមួយខែពេញ .
☑ អ្នកឈ្នះទី2 នឹងទទួលបាន ឌីស Original ពីផលិតកម្មសាន់ដេ .
🔷 លក្ខខណ្ឌចូលរួម : ធ្វើការ Cover បទចម្រៀង រួចបង្ហោះវីដេអូរបស់អ្នក ដាក់ជា Public និង Mention Page : Sunday Production
ឬក៏ផ្ញើវីដេអូរបស់អ្នកចូលក្នុង Inbox របស់ Sunday Production ឬក៏ផ្ញើចូល Email : Officialsundayproduction@gmail.com
Adminជូនពរឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណា 😍😍

Pause
-10:24
Additional visual settingsEnter Watch and ScrollClick to enlarge Unmute