ចរិតមនុស្សស្រវឹង – ខេម – Town CD Vol 128【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ ចរិតមនុស្សស្រវឹង
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លី ប៊ុនលិ
និពន្ធ Melody៖ ស៊ិន វិបុល
និពន្ធបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727343# 📞
🎼Metfone: *1772*5231405#📞
🎼Smart: *855*851389# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh