អន្ទិតឆើត – ទេព បូព្រឹក្ស [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Sharing is caring!

កាដូបទថ្មី ថ្ងៃកំណើតកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស! រីករាយស្ដាបទាំងអស់គ្នា ថានរណាគេជាអន្ទិតឆើយ?
🎬 OFFICIAL LYRIC VIDEO : អន្ទិតឆើត
► ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YOUTUBE : youtu.be/J7iZy3b8Hdo
ច្រៀងដោយ៖ ទេព បូព្រឹក្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Voch beat
និពន្ធបទភ្លេង៖ Voch beat
សម្រួលតន្រ្តី៖ DIT-WAY TEAM
VIDEO BY៖ ( DIT-WAY ) DENNY
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo