កូនខ្ញុំឡើងប៉ុស្ដិ៍ញយ – កាតុ – Town VCD Vol 26【Official MV】

Sharing is caring!

បទ៖ កូនខ្ញុំឡើងប៉ុស្ដិ៍ញយ
ច្រៀង៖ កាតុ
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Noly
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លី ស៊ីនហួន
សម្រួលបទភ្លេង៖ ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#706098# 📞
🎼Metfone: *1772* 5230252#📞
🎼Smart: *855*850361# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh