រៀនសាលាណា? – ម៉ៅ ហាជី – Town VCD Vol 98【Official Full MV】

Sharing is caring!

បទ៖ រៀនសាលាណា?
ច្រៀង៖ ម៉ៅ ហាជី
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ចាន់ បូរ៉ា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#723766# 📞
🎼Metfone: *1772*5231152#📞
🎼Smart: *855*851131# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh