សិសិររដូវក្នុងបេះដូង [Special Scence]

Sharing is caring!

[Special Scene] ពួកគេគ្រាន់តែធ្វើតាមបេះដូង! ធ្វើតាមនូវអ្វីដែលបេះដូងចង់បានប៉ុណ្ណោះ… ទស្សនាឡើងវិញនូវឈុតដ៏ផ្អែមល្ហែមនៅពេលដែល ចិត្រា សុំ លីនី រៀបការទាំងអស់គ្នា។