មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ – ពេជ្រ ថាណា【Official Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ
ច្រៀង៖ ពេជ្រ ថាណា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ គង់ ពិសិដ្ឋ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727365# 📞
🎼Metfone: *1772*5231427#📞
🎼Smart: *855*851411# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh