ល្ខោនស្នេហ៍ភ្លើងសុបិន EP.02 – កងដៃមានសោរ – ករុណា ពេជ្រ – Town VCD Vol 99【Official Full MV】

Sharing is caring!

អាល់ប៉ុម៖ ល្ខោនស្នេហ៍ភ្លើងសុបិន
បទ៖ កងដៃមានសោរ
ច្រៀង៖ ករុណា ពេជ្រ
ដឹកនាំសម្ដែង៖ វ៉ាត លីម៉េង
ជំនួយការដឹកនាំសម្ដែង៖ អ៊ុក រតនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងសាច់រឿង៖ សោម ដូរ៉េ
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#723726# 📞
🎼Metfone: *1772*5231110#📞
🎼Smart: *855*851094# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh