ស្រលាញ់អូនមែនទែនមិនមែនលំៗ ច្រៀងដេាយ៖ ជ័យ សុវ៉ាត [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Sharing is caring!

Follow us now : Like us on FB : https://web.facebook.com/SUNDAY.PRODU… subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCd3J…
********************************************************************
សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ
************