មនុស្សស្រីធម្មតាម្នាក់មិនសមឱ្យបងខូចចិត្ត – អេននី【Official Short-Film】

Sharing is caring!

បទ៖ មនុស្សស្រីធម្មតាម្នាក់មិនសមឱ្យបងខូចចិត្ត
ច្រៀង៖ អេននី
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Rith Omega
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ងួន សុបិន
និពន្ធបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727334# 📞
🎼Metfone: *1772*5231396#📞
🎼Smart: *855*851380# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh