រស្មីហង្សមាស VCD វ៉ុល 251 ចេញលក់ហើយ

Sharing is caring!

បទចម្រៀងពេញនិយម! រូបភាពនឹងអត្ថន័យពិសេសៗ! រស្មីហង្សមាស VCD វ៉ុល 251 ចេញលក់ហើយ!
លោកអ្នកនឹងបានរីករាយជាមួយ Promotion ពិសេស តម្លៃត្រឹមតែ 6000 ៛ ប៉ុណ្ណោះ រយះពេល ១៥ថ្ងៃដំបូង!
រូសរាន់ឡើង! ទៅទិញឥលូវនេះ!
ទាក់ទងសួរព័តមានបន្ថែម 011 727 299