ប្រទ្រុបយុយ – ស៊ីរីកា【Official Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ ប្រទ្រុបយុយ
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
សំនៀងដើម៖ សុង សេងហ៊ន
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង៖ មរតកដើម
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727357# 📞
🎼Metfone: *1772*5231419#📞
🎼Smart: *855*851403# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh