បាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់? BattambangMeanAveyChngang – ឃុង ឃុយ & ចេន សាយចៃ【Official Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ បាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់?
ច្រៀង៖ ឃុង ឃុយ និង ចេន សាយចៃ
សំនៀងដើម៖ ស៊ិន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង៖ មរតកដើម
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#725856# 📞
🎼Metfone: *1772*5231228#📞
🎼Smart: *855*851213# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh